Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  NimЪ
  133
  Thiên Long
  2
  PhCM
  118
  Thiên Long
  3
  #cFF0000#bTung Honh Thin H
  111
  Thiên Long
  4
  #cFF0000#b1 Tay Che Tri
  91
  Nga My
  5
  BuNg
  90
  Nga My
  6
  PhM
  71
  Thiên Long
  7
  MiS2EM
  65
  Võ Đang
  8
  #b#eee1eee #307 Bo zai #307
  64
  Thiên Long
  9
  PhKo
  62
  Nga My
  10
  #39#eee1eee#bPhi Cng Tr#39
  61
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private