Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  LmSao
  170
  Nga My
  2
  Sea
  114
  Võ Đang
  3
  TOP1
  112
  Thiên Long
  4
  BonBon
  104
  Tiêu Dao
  5
  ChotCon
  102
  Tinh Túc
  6
  BRGQun234
  94
  Tiêu Dao
  7
  BRGNg
  80
  Tiêu Dao
  8
  Nga
  66
  Nga My
  9
  BRGNews
  61
  Cái Bang
  10
  Satan
  52
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private