Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #eab0000#bNh Nh Ln Gi
  166
  Võ Đang
  2
  hoa
  127
  Võ Đang
  3
  #eee1eee#bCh Чu
  123
  Thiên Long
  4
  ThTh
  109
  Nga My
  5
  #ef12345#Y#bGu
  108
  Võ Đang
  6
  #eCC0033#gffff00Ph
  95
  Thiên Long
  7
  #ef12345#Y#bNh Nh #33
  73
  Thiên Long
  8
  Cm
  72
  Thiên Long
  9
  #eecc005#Y#bNng Ma H
  68
  Thiên Long
  10
  Gu
  64
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage








TLBB Private